SCHRIJFWERK

︎2011 - heden (selectie)
 

Historisch onderzoek Burgemeester Boot
Joost Boot was van 1951 tot 1968 burgemeester van Hilversum. In het voorjaar van 2018 ontstond het idee een straat naar hem te vernoemen. Tegen dit voornemen werd door enkele raadsfracties echter bezwaar gemaakt, omdat Boot er controversiële sympathieën op zou hebben nagehouden, namelijk een positieve houding ten aanzien van de apartheid in Zuid-Afrika. In opdracht van het Hilversumse college van Burgemeester en Wethouders schreef ik de verkenning J.J.G. Boot (1902-2002) en Zuid-Afrika. Hiervoor ging ik na hoe de heer Boot zich na zijn pensionering in 1969 publiekelijk verhield ten aanzien van de apartheid.

Maand van de Geschiedenis 
In 2016 was het thema van de Maand van de Geschiedenis 'Grenzen'. In opdracht van de Maand schreef ik voor potentiële deelnemers een inspiratiedocument waarin ik het thema verkende. Ook in 2013 (Vorst en volk), 2014 (Vriend en vijand) en 2015 (Tussen droom en daad) schreef ik het inspiratiedocument.

Eerste Wereldoorlog.nu 
EersteWereldoorlog.nu is het coördinatieplatform voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in Nederland. Voor de website schreef ik samen met historicus Anton Kos een tekst over de Eerste Wereldoorlog in Nederland.

Parbode
In februari 2014 nam ik deel aan de cursus ‘Herschrijven van de Surinaamse geschiedenis’ die werd gegeven op het Nationaal Archief Suriname. Naar aanleiding hiervan schreef ik voor het meinummer van het Surinaamse maandblad Parbode een artikel over de wens en (on)mogelijkheid om de Surinaamse geschiedenis te herschrijven: Pepijn Reeser, 'Op zoek naar het eigen verhaal', Parbode; Surinaams magazine 97, 9 (2014) 38-45.

Geschiedenis Magazine
Op verzoek van Geschiedenis Magazine schreef ik een artikel over het uitvaartceremonieel van het Nederlandse koningshuis: Pepijn Reeser, 'Drukte rond het Oranjegraf; botsende belangen van vorst en volk tijdens perioden van rouw’, Geschiedenis magazine 7, vol. 48 (2013) 45-49.