VAN KEURSLIJF TOT CARAVAN

VIER EEUWEN DAGELIJKS LEVEN
︎2019 (verwacht)


Vier eeuwen geleden. Het ontluikende Nederland bestond uit regio’s met eigen tradities, gebruiken, dialecten en kledij. Religie en standsbesef droegen bij aan de verschillende manieren waarop gewone mensen hun dagelijks brood verdienden. Waarin ze woonden, hoe ze de dag door kwamen, wat ze aten, hoe warm of koud ze het hadden. Intussen zijn de verschillen een stuk kleiner geworden. Toch is het dagelijks leven voor iedereen anders, want het alledaagse laat nog steeds zien wie men is of wil zijn.

Van keurslijf tot caravan verschijnt medio 2019. Ik schreef het in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum. Het boek toont in woord en beeld hoe er in Nederland werd gewerkt, gewoond en geleefd. Hoe Nederlanders zich verhielden tot hun partners, familieleden en buren. Welke alledaagse behoeften ze hadden en hoe die werden vervuld. Kortom, hoe Nederland veranderde van een kleinschalig en collectief georganiseerd land in een moderne welvaartsstaat. De collectie alledaagse voorwerpen van het Nederlands Openluchtmuseum biedt een uniek inzicht in deze ontwikkelingen; van blokschaaf tot ijszeiler, van kraplap tot Beatlesjurk, van beddenpan tot knottekist.