KENNISLAND

>2014 - 2017

Vanaf 2014 was ik als adviseur verbonden aan Kennisland, een denktank voor maatschappelijke vernieuwing.  

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontworpen Kennisland en Pakhuis de Zwijger in 2015 de Challenge Stad van de Toekomst. Dit leerprogramma was verbonden aan de landelijke Agenda Stad en richtte zich op de ondersteuning van kleinschalige projecten. Namens Kennisland was ik als projectleider bij het project betrokken. Ook schreef ik mee aan het rapport Stadmakers in Nederland, waarin de inzichten uit de Challenge zijn gebundeld.

Namens Kennisland was ik tussen 2014 en 2017 betrokken bij de uitvoering van leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC). Ik had een organisatorische rol en was docent voor de afsluitende schrijfopdracht. De artikelen die de circa 140 deelnemers onder mijn begeleiding schreven zijn te lezen op de website van Leiderschap in Cultuur.