DE GOUDEN KOETS

>2021 

Voor het Amsterdam Museum schreef ik de tentoonstellingsteksten van De Gouden Koets. Ook werkte ik mee aan de conceptontwikkeling en de audiotour.Koningin Wilhelmina bekijkt de Gouden Koets in het Paleis voor Volksvlijt op de dag na haar
inhuldiging op woensdag 7 september 1898. Collectie: Stadsarchief Amsterdam.