PEPIJN REESER


PORTFOLIO


VAN KEURSLIJF TOT CARAVAN

VIER EEUWEN DAGELIJKS LEVEN
︎2019 (verwacht)


Vier eeuwen geleden. Het ontluikende Nederland bestond uit regio’s met eigen tradities, gebruiken, dialecten en kledij. Religie en standsbesef droegen bij aan de verschillende manieren waarop gewone mensen hun dagelijks brood verdienden. Waarin ze woonden, hoe ze de dag door kwamen, wat ze aten, hoe warm of koud ze het hadden. Intussen zijn de verschillen een stuk kleiner geworden. Toch is het dagelijks leven voor iedereen anders, want het alledaagse laat nog steeds zien wie men is of wil zijn.

Van keurslijf tot caravan verschijnt medio 2019. Ik schreef het in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum. Het boek toont in woord en beeld hoe er in Nederland werd gewerkt, gewoond en geleefd. Hoe Nederlanders zich verhielden tot hun partners, familieleden en buren. Welke alledaagse behoeften ze hadden en hoe die werden vervuld. Kortom, hoe Nederland veranderde van een kleinschalig en collectief georganiseerd land in een moderne welvaartsstaat. De collectie alledaagse voorwerpen van het Nederlands Openluchtmuseum biedt een uniek inzicht in deze ontwikkelingen; van blokschaaf tot ijszeiler, van kraplap tot Beatlesjurk, van beddenpan tot knottekist.


STANDBEELDEN IN NEDERLAND

︎2019 (verwacht)


Discussies over wie wel of niet een standbeeld verdienen, zijn aan de orde van de dag: standbeelden zijn in Nederland een serieuze zaak. Zie je dat ook als je naar ze kijkt? Die vraag staat centraal in Standbeelden in Nederland, waarvoor ik het inleidende essay en onderschriften bij de foto's van de Japanse fotograaf Shinji Otani (1972) schreef.

Otani reisde de afgelopen jaren heel Nederland door, van Groningen tot Maastricht, via Assen en Zundert naar Vlissingen en Amsterdam. Overal legde hij standbeelden vast in relatie tot hun omgeving. Soms bleken ze een stralend middelpunt, vaker stonden ze wat weggestopt. Standbeelden in Nederland bevat zijn beste foto’s. Het boek is in een unieke eenmalig editie (genummerd en gesigneerd) online te bestellen. In het voorjaar van 2019 verschijnt de handelseditie bij uitgeverij Lecturis.

SURINAME

︎2011 - 2015


Desi Bouterse; een Surinaamse tragedie
Mede dankzij ondersteuning van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten was ik in staat om drie jaar onderzoek in Suriname te doen. In 2015 verscheen Desi Bouterse, een Surinaamse tragedie bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Het boek werd positief ontvangen en kreeg onder andere vier bollen (uit vijf) in NRC Handelsblad. In 2015 werd het opgenomen op de longlist (beste tien) van de Libris Geschiedenisprijs. Ook werd ik genomineerd voor de Brusseprijs (laatste vijftien).


Verzamelaars en volksopvoeders
Voor het Surinaams Museum schreef ik Verzamelaars en volksopvoeders, musea in Suriname 1863-2012, over (ruim) 150 jaar museale initiatieven in Suriname. Het boek bestaat uit een historisch overzicht, kaderteksten over belangrijke personen en initiatieven en katernen waarin topstukken worden uitgelicht. Het werd in 2012 uitgegeven door KITLV Press, Leiden.
FASHION FOR GOOD

>2017

Fashion for Good streeft naar wereldwijde verduurzaming van de mode-industrie. In het voorjaar van 2017 opende op het Rokin in Amsterdam de Launchpad exhibition, waarmee het initiatief zich presenteerde aan het publiek. Ik was namens VISSCH+STAM als producent betrokken bij de realisatie van de Launchpad Exhibition.(Fotografie: Christiane Patic © Local Projects 2017)