PEPIJN REESER


PORTFOLIO


DE GOUDEN KOETS

>2021 

Voor het Amsterdam Museum schreef ik de tentoonstellingsteksten van De Gouden Koets. Ook werkte ik mee aan de conceptontwikkeling en de audiotour.Koningin Wilhelmina bekijkt de Gouden Koets in het Paleis voor Volksvlijt op de dag na haar
inhuldiging op woensdag 7 september 1898. Collectie: Stadsarchief Amsterdam.
 


DE GROTE SURINAME-TENTOONSTELLING

>2019 

Voor De Nieuwe Kerk Amsterdam schreef ik de tentoonstellingsteksten van De Grote Suriname-tentoonstelling.Foto’s: Evert Elzinga 


VAN KEURSLIJF TOT CARAVAN

VIER EEUWEN DAGELIJKS LEVEN
︎2019

Van keurslijf tot caravan verscheen medio 2019. Ik schreef het in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum. Het boek toont in woord en beeld hoe er in Nederland werd gewerkt, gewoond en geleefd. Hoe Nederlanders zich verhielden tot hun partners, familieleden en buren. Welke alledaagse behoeften ze hadden en hoe die werden vervuld. Kortom, hoe Nederland veranderde van een kleinschalig en collectief georganiseerd land in een moderne welvaartsstaat. De collectie alledaagse voorwerpen van het Nederlands Openluchtmuseum biedt een uniek inzicht in deze ontwikkelingen; van blokschaaf tot ijszeiler, van kraplap tot Beatlesjurk, van beddenpan tot knottekist.